Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2019- 2020

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2019 trường Tiểu học Đông Hưng 2, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019- 2020. Hội nghị đã đưa ra một số chỉ tiêu tquan trọng nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Bài viết liên quan